प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना विज्ञापन डाउनलोड गर्नुहोस् दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नुहोस् सम्बन्धित कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

अनुदानमा स्याउको बिरुवा प्राप्त गर्ने लाभग्राही छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना

अनुदानमा स्याउको बिरुवा प्राप्त गर्ने लाभग्राही छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना

मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरेको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरेको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०७७ अनुसार स्विकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण

गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०७७ अनुसार स्विकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण

नयाँ संगठन संरचना बमोजिम कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन तथा कामकाज गर्न खटाईएको विवरण

नयाँ संगठन संरचना बमोजिम कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन तथा कामकाज गर्न खटाईएको विवरण

सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र (४) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण-Proactive Disclosure.

लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि एवं मापदण्ड ताजा गतिविधिहरु: