मन्त्रालयमा विभिन्न महत्वपुर्ण बैठक तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न

विभिन्न महत्वपुर्ण बैठक तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न प्रदेशस्तर अन्तर मन्त्रालय एडियस समन्वय समिति बैठकः नेपालको कृषि बिकासलाई रूपान्तरण गरि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी न्यूनिकरण, कृषि ब्यवसायमा प्रतिस्पर्धात्मकता, उच्च र थप समतामूलक आय र किसानहरूका अधिकार सुरक्षित र सुदृढ गर्न नेपाल सरकारले बिस बर्षे (सन २०१५ देखी २०३५ सम्म) कृषि बिकास रणनिती (Agriculture Development Strategy) स्विकृती […]