सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र (४) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण

असार-२०७८-सूचना-final-final