करार सेवामा पदपूर्तिका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

करार-सेवामा-पदपूर्तिकालागि-अन्तरवार्ता-सम्बन्धी-सूचना

अन्तरवार्ता हुने स्थान: भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश

सहिदचोक पोखरा