प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

सेवा-करारमा-लिने-सम्वन्धी-सूचना

विज्ञापन डाउनलोड गर्नुहोस्

दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नुहोस्

सम्बन्धित कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस्