चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना

सूचना-चक्लाबन्दी-यान्त्रिकरण-१-Copy

सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु: