वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्वन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको परिपत्र ।