मुस्ताङ्ग जिल्लाको जोमसोम र कागबेनीमा दुध ढुवानी अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना