ऐन तथा नियमावली

शिर्षक
सहकारी ऐन, २०७५
२०७७ असार २९ २३:४०
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
२०७७ असार ४ १६:२२
गण्डकी प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ राजपत्र
२०७७ जेष्ठ १३ १२:०४मौजुदा कार्यविधि

शिर्षक
पाडी/बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
२०७७ पुष २१ २३:२३
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
२०७७ पुष २१ ०५:३६
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
२०७७ मंसिर २२ २०:२५
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ आश्विन २३ २१:३४
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २१:१९
स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५२
सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि , २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३४
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ २०:१६
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६-०८-०२) सहित
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४०
कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि , २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ १९:३८
कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५
२०७५ माघ १५ २०:५७
दुग्ध विकास वोर्ड संचालन निर्देशिका, २०७५
२०७५ माघ १० १८:०५

नर्मस/मापदण्ड

शिर्षक
व्यवसाय पुनर्स्थापना सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ सहित
२०७८ भाद्र २९ १२:४६
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित
२०७८ श्रावण २२ १२:२४
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित
२०७८ श्रावण २२ १२:२०
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ – पहिलो संसोधन २०७८ सहित
२०७८ श्रावण १८ १४:५५
पशुको खोपको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ चैत्र ८ १७:२९
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७
२०७७ फाल्गुन २३ १७:११
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन)मापदण्ड, २०७७
२०७७ फाल्गुन ११ १२:३५
लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १६ २२:५०
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १४ १३:१२
दूध संकलन/चिस्यान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १४ १३:०८
पशु कल्याण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १४ १३:०७
भैँसी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १४ १३:०६
स्याउ खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ कार्तिक १७ १४:५७
चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ३० १९:२०
बीउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ३० १९:१८
प्राङ्गारिक मल/बायोचार उत्पादन कारखाना स्थापना तथा सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ३० १९:१८
भेडाबाख्रा तथा बंगुर प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २९ १३:५०
सहकारी पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २६ १५:१०
सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २६ १५:०९
समुदायस्तरमा कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:२५
व्यवसायिक फलफूल खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुलाई अनुदानमा फलफूल विरुवा र आवश्यक कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:२४
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:२३
फलफूल बगैँचामा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:१८
ग्रामीण क्षेत्रमा करेसावारी तथा घर बगैंचा स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:१७
कृषि प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा फार्म स्थापना तथा सञ्‍चालन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:१६
माछामासु तथा डेरी पसल निरेमाण सुधार मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:०५
प्रजनन् को लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:०२
पशुपन्क्षी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५९
पशु हाटवजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५८
दुग्ध उत्पादनका आधारमा आधारीत प्रोत्साहन कार्यक्रम मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५७
सहकार्यमा वधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५४
मूल्य श्रृखलामा आधारित कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५२
मिटमार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५१
पशु आहार उत्पादन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन एकिकृत मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:४९
साना पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:४८
मत्स्य विकास सम्बन्धी एकिकृत मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:४३
स्थानिय नश्लको पशुपन्क्षी संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:४२
यान्त्रिकीकरणमा अनुदान सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:२६
बिमा शुल्क (प्रिमियम) मा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:२४
घर घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:२४
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:१०
मकै, भट्टमास र चैते धान खेती विस्तार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०९
मसलाबाली प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०९
बीउ उत्पादन परिमाणका आधारमा नगद अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०८
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्व बगैँचा स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०७
स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०५
सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०३
साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०३
साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०२
आलु खेती प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:५८
फलफूल विरुवा तथा बीउ आलु उत्पादनका लागि तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४९
क्लष्टरमा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४७
कोल्ड स्टोर/ कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४६
साना व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४०  बजेट, कार्यक्रम, प्रगति तथा अन्य प्रकाशनहरु

शिर्षक
वार्षिक विकास कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
२०७७ कार्तिक २ १४:३५
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
२०७७ कार्तिक २ १४:२८
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
२०७७ कार्तिक २ १४:०१
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ४ को विनियोजित वजेट
२०७५ असार ५ १३:२५
बजेट २०७५/७६
२०७५ असार ५ १३:१२
२०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम
२०७५ असार ५ १३:०३

पुराना संग्रह: निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्डहरु

शिर्षक
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
२०७७ आश्विन ३० १३:०१
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ आश्विन २३ २१:३४
कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना मोडेल फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधी,२०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ श्रावण १८ १४:१०
सहकारी संस्थाको साधारणसभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, २०७६
२०७७ असार २९ २२:३८
स्याउ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५४
स्याउ बगैंचा सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५३
स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:५२
साना तथा आधुनिक सिँचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४९
साझेदारीमा पशु बधशाला निर्माण वा सुधार वा दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन संसोधित कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४८
साझेदारीमा कोल्ड स्टोर।चिस्यान केन्द्र।कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४६
सहकारी सङ्घसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:४१
सहकारी संघ-संस्था एकीकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३६
सहकारी संघ-संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३५
सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि , २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३४
सहकारी पाठ्यक्रम, पाठयोजना तथा प्रशिक्षण सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:३१
व्यवसायिक करार खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२४
वीउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२४
वीउ उत्पादन परिमाणको आधारमा नगद प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२३
वीउ आलु भण्डारण सहयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२१
मौरी, च्याउ, रेशम कार्यविधी, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:२०
मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ तेस्रो संसोधन कार्यविधि-२०७५ (तेस्रो संशोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१६
मत्स्य बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१४
प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याव स्थापना कार्यविधी २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६ सहित)
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:१३
पशु-हाटबजार-स्थापना-सुधार-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७५
२०७७ जेष्ठ २२ ०७:११
दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाइलट कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
२०७७ जेष्ठ २१ २०:१८
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ २०:१६
चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ चौथो संसोधन २०७६ सहित
२०७७ जेष्ठ २१ २०:११
कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन, २०७६।०५।९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४३
कृषि बजार केन्द्र स्थापना संचालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६।०५।०९ सहित)
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४१
कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६-०८-०२) सहित
२०७७ जेष्ठ २१ १९:४०
कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि , २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ १९:३८
कलमी काँठी प्रमाणिकरण bud_wood_certification कार्यविधि, २०७६
२०७७ जेष्ठ २१ १९:३४
आकस्मिक सेवाटेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५ संसोधित
२०७७ जेष्ठ २१ १९:०८
साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७५ (संशोधित)
२०७६ भाद्र २२ १६:२१
पकेट क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य विधि २०७५
२०७५ माघ १८ ०९:२८
पशुपन्छी नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १८ ०९:२७
स्थानीय पशुपन्छी संरक्षणप्रवर्धन तथा अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १८ ०९:२६
कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५
२०७५ माघ १५ २०:५७
होमस्टे प्रर्वद्धनका लागि प्राङ्गारिक खेती तथा पशुपन्छी कार्यक्रम कार्यविधी
२०७५ माघ १० २०:०७
प्रांगारिक मल उत्पादन तथा वितरण सहयोग कार्यविधी
२०७५ माघ १० २०:०४
मूल्य श्रृखलामा आधारित आयोजना संचालन कार्यविधि
२०७५ माघ १० १९:५२
सहकार्यमा पशु वधशाला निर्माण सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी
२०७५ माघ १० १९:४५
दूध, मासु र पस्मिनामा आधारित उद्योगलाई अनुदान सहयोग कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १० १९:४३
दुग्ध चिस्यान केन्द्र कार्यक्रम कार्यविधि
२०७५ माघ १० १९:४२
फ्रेस हाउस सुदृढिकरण सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
२०७५ माघ १० १९:२७
दुग्ध विकास वोर्ड संचालन निर्देशिका, २०७५
२०७५ माघ १० १८:०५
प्रिसिजन फार्मिङ् सञ्चालन कार्यविधि
२०७५ माघ १० १८:०३
विपन्न महिला लक्षित स्वरोजगार तथा आयार्जन मुलक तालिम निर्देशिका २०७५
२०७५ माघ १० १८:००
गरिव लक्षित विपद उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधी २०७५
२०७५ माघ १० १७:५९Archive Posts