कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्गजाका प्रमुख श्री लोकेन्द्र बोहोराको बिदाइ
श्रीमान सचिव ज्यूबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्गजाका प्रमुख श्री लोकेन्द्र बोहोराको बिदाइमा सम्मान पत्र प्रदान गर्दै
मा. मन्त्रीज्यूबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्गजा प्रमुखलाइ विदाइ गर्दै
कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका घाचोकमा यस मन्त्रालयको सहयोगमा गरिएको जग्गा चक्लाबन्दी