प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश

 पोखरा, नेपाल

Menu

सम्पर्क विवरण

प्रदेश सरकार
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
फोन: ०६१-४६७८८५
इमेल : molmac@gandaki.gov.np

सम्पर्क ठेगाना, फोन तथा ईमेल

ठेगाना

पोखरा महानगरपालिका

सहिदचोक , पोखरा, नेपाल

फोन गर्न

टेलीफोन गर्नुहोस्

+९७७-०६१-४६७८८५

ईमेल

पत्राचारको लागि

molmac@gandaki.gov.np

नक्साको साहयता चाहिएमा

 

All Rights Reserved.