समचार तथा गतिविधिहरु

प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना विज्ञापन डाउनलोड गर्नुहोस् दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नुहोस् सम्बन्धित कार्यविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

Read More »
मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

मत्स्य सम्वन्धी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

Read More »
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरेको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरेको – मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी, स्याङ्गजाको सूचना

Read More »
गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०७७ अनुसार स्विकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण

गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०७७ अनुसार स्विकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण

Read More »
सूचनाको हक सम्वन्धी स्वत: प्रकाशन गरिएको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र (४) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि

Read More »
जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना

जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०८/२५ सम्वन्धित कार्यविधि

Read More »
लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि एवं मापदण्ड ताजा गतिविधिहरु:

Read More »
अनुदानमा स्याउको बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

अनुदानमा स्याउको बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्: सम्बद्ध कार्यविधि तथा मापदण्ड

Read More »
सहकारी संघसंस्थाहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना

सहकारी संघसंस्थाहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्ड:

Read More »
कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तथा व्यवसायिक योजनाका लागि नमूना मस्यौदाहरु

कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तथा व्यवसायिक योजनाका लागि नमूना मस्यौदाहरु यस मन्त्रालयको सहकार्यमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित खाद्य स्वच्छता र

Read More »
चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना

चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना सम्वन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु:

Read More »
सूचना सम्वन्धमा -परिपत्र (मातहतका सबै कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र/भेटेरिनरी अस्पताल)

सूचना सम्वन्धमा (मातहतका सबै कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र/भेटेरिनरी अस्पताल) ।

Read More »
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयबाट जारी सूचना । सम्वद्द कार्यविधि तथा मापदण्डहरु तल डाउनलोड गर्नुहोस् :

Read More »
कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्न स्थानिय तहहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी मन्त्रालयको परिपत्र ।

कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्न स्थानिय तहहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी मन्त्रालयको परिपत्र ।

Read More »
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्ववानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।

जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्ववानको ३० दिने सार्वजनिक सूचना

Read More »
सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा ।

सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा । च.नं-१४-मिति-२०७७।०४।३२ श्री सबै जिल्ला सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश । श्री सबै जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरु, गण्डकी प्रदेश ।

Read More »
गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र २०७७।०४।२८

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र २०७७।०४।२८

Read More »
गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई – मन्त्रालयको परिपत्र ।

गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई – मन्त्रालयको परिपत्र ।

Read More »
गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै सहकारी संघ संस्थालाई जानकारी एवं जरुरी सूचना !!!

गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै सहकारी संघ संस्थालाई जानकारी एवं जरुरी सूचना !!! (सम्बन्धित निर्देशिका तल संलग्न छ)

Read More »
एक सहकारी एक उत्पादन सहयोग कार्यक्रमको आयोजना प्रस्ताव स्विकृती सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

एक सहकारी एक उत्पादन सहयोग कार्यक्रमको आयोजना प्रस्ताव स्विकृती सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

Read More »
मौसमी डाटा संकलन उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

मौसमी डाटा संकलन उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको -मिति २०७७।०२।०९ मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचना

Read More »
उन्नत जातको फलफूलका विरुवा/कलमी काँठी प्रमाणिकरण (Bud wood certification) प्रविधि मार्फत अमिलाजात फलफूलका विरुवा उत्पादनका लागि फलफूल नर्सरीमा जालीघर (स्क्रिन हाउस) निर्माण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
Read More »
दुध ढुवानी अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

मुस्ताङ्ग जिल्लाको जोमसोम र कागबेनीमा दुध ढुवानी अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

Read More »
प्रदेशस्तरीय खाद्य सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न

 २० श्रावण २०७६, सोमबार रामचन्द्र बराल, पोखरा सहश्राव्द्धी विकासका लक्षहरुलाई पछ्याउदै नेपालका प्रादेशिक सरकारहरुले क्षेत्रगत रणनिति र स्थीतिमाथि समिक्षा गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेश पनि

Read More »
पोखरामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना

पोखरामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना –राससश्रावण १४, २०७६ पोखरा न्यूज – १४, साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

Read More »
चालू आवमा कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमको सम्झौता असोज मसान्त भित्र गरिने

–राससश्रावण १२, २०७६ 115 SHARES पोखरा न्यूज – १२, साउन । गण्डकी प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण

Read More »