मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु

क्र.सं.मन्त्रालय र  मातहतका निकायहरुकार्यक्षेत्रकार्यालय प्रमुखमोबाईल नंकार्यालयको सम्पर्क नम्बरइमेलवेब साइट
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराप्रदेशभरप्रदेश सचिव डा. हरि बहादुर के.सी.9856077709061-467708molmacprovince4@gmail.comVisit Website
कृषि विकास निर्देशनालय, पोखराप्रदेशभरश्री बासुदेव रेग्मी9856011465061-520263info.add@p4.gov.npVisit Website
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पोखराप्रदेशभरश्री डा. मन बहादुर पुन9846029182061-520454dlfd.gandaki@gmail.comVisit Website
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्वन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखराप्रदेशभरश्नी निलकण्ठ पोखरेल9857040985061-525448info@abpstc.gandaki.gov.npVisit Website
पशु सेवा तालिम केन्द्र, पोखरा प्रदेशभरडा. शोभा शर्मा9856063205061-467885info@ltcpokhara.gov.npVisit Website
मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी स्याङ्जाप्रदेशभरश्री रबिन्सन अधिकारी 063-4030069856051006 cfdcmirmi@gmail.comVisit Website
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, पोखराप्रदेशभरश्री शुष्मा मरहठ्ठा9856031545061-461545ppl.gandaki@gmail.comVisit Website
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा प्रदेशभरश्री सुनिल पाण्डे9856035187061-460187saftlgandaki@gmail.comVisit Website
बिउ बिजन प्रयोगशाला, पोखराप्रदेशभरश्री निर्मल रेग्मी9856013101061-468101seedlabgandaki@gmail.comVisit Website
१०वागवानी विकास स्रोत केन्द्र, पोखराप्रदेशभरश्री गोबिन्द कोईराला9856034529061-522029hdrcpokhara2021@gmail.comVisit Website
११व्यवसायिक किट विकास केन्द्र, बन्दीपुर, तनहुँप्रदेशभरश्री सन्जिव बास्तोला9856063104065-520104cie.gandaki77@gmail.comVisit Website
१२कृषि विकास स्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङ्जाप्रदेशभरश्री सुदिप रेग्मी9856028444063-420130adrcsyangja@gmail.comVisit Website
१३सहकारी रजिष्टारको कार्यालय, पोखराप्रदेशभर श्री उदयराज पराजुली9856035829  061-590950pradeshsahakarigandaki@gmail.comVisit Website
१४कृषि ज्ञान केन्द्र, गोरखा गोरखाश्री परशुराम अधिकारी9856030649064-420113akcgorkha@gmail.comVisit Website
१५कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँ, दमौलीतनहँ श्री कूल प्रसाद तिवारी9856064130065-560130, 562467dadotanahun@gmail.comVisit Website
१६कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ, बेसीशहर न.पा.-८, बेसीशहरलमजुङ श्री सुदिप खतिवडा9856045230066-520130akclamjung@gmail.comVisit Website
१७कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दी, बेनी म्याग्दी श्री किरण सिग्देल9857622144069-520130dadomyagdi@gmail.comVisit Website
१८कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जा, पुतलीबजार स्याङजा श्री विनोद हमाल9856080103063-420130akcsyangja@gmail.comVisit Website
१९कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वत, कुश्मा पर्वत श्री मनिता थापा9857630023067-420130krishigyankendraparbat@gmail.comVisit Website
२०कृषि ज्ञान केन्द्र, कावासोती, नवलपुर, कावासोतीनवलपुरश्री गोपाल शर्मा लामिछाने9857088154078-541154akcnawalpur@gmail.comVisit Website
२१कृषि ज्ञान केन्द्र,  कास्की, पोखराकास्कीश्री शालिकराम अधिकारी9856028444061-461250akckaski@gmail.comVisit Website
२२कृषि ज्ञान केन्द्र,बाग्लुङ, बाग्लुङ बजारबाग्लुङ्गश्री भानुभक्त भट्टराई9856065978068-520290akcbaglung77@gmail.comVisit Website
२३कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङ, जोमसोममुस्ताङश्री प्रकाश वस्ताकोटी9857657157 akcinmustang@gmail.comVisit Website
२४कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङ, चामेमनाङश्री राजेश गुरुङ्ग 9846361918 akcmanang@gmail.com Visit Website
२५भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बाग्लुङ, बाग्लुङ बजारबाग्लुङडा ऋषिराम सापकोटा9857623121 vhl.baglung@gmail.comVisit Website
२६भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, म्याग्दी, बेनी बजारम्याग्दी श्री जिवन आचार्य9857626234069-520121vhl.myagdi@gmail.comVisit Website
२७भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कास्की, पोखरा कास्कीश्री
शम्भुराज पाण्डे
9856004888061-520082, 9856004888vhlkaski@gmail.comVisit Website
२८भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँ, दमौलीतनहँ डा. बालकुमार श्रेष्ठ9846110180063-403006,vhl.tanahun@gmail.comVisit Website
२९भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, स्याङ्जा, पुतलीबजारस्याङजाडा. ईन्द्र बहादुर भट्ट 9856064108063-420108, 9856050964vhl.syangja@gmail.comVisit Website
३०भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, गोरखा, गोरखा बजारगोरखाश्री लक्ष्मी पौडेल9856040291064-11163vhl.gorkha@gmail.comVisit Website
३१भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लमजुङ, बेसीशहर लमजुङ डा. रुपेश श्रेष्ठ9856016234066-520131vhl.lamjung@gmail.comVisit Website
३२भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, नवलपुर, कावासोतीनवलपुरडा. ऋषभ गुरागाँई 9845237874 vhl.nawalpur@gmail.comVisit Website
३३भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, पर्वत, कुष्मापर्वतश्री रामजी प्रसाद पौडेल९८५७६२५८१६ vhl.parbat@gmail.comVisit Website
३४भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, मुस्ताङ, जोमसोममुस्ताङ श्री दण्डपाणी शर्मा९८५७६२७५५ vhl.mustang@gmail.comVisit Website
३५भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, मनाङमनाङश्नी नारायण कुसुम9856030274 vhl.manang@gmail.comVisit Website