योजना महाशाखाका गतिविधिहरु

Previous
Next

सूचना तथा जानकारी

प्रदेशस्तरीय खाद्य सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न

 २० श्रावण २०७६, सोमबार रामचन्द्र बराल, पोखरा सहश्राव्द्धी विकासका लक्षहरुलाई पछ्याउदै नेपालका प्रादेशिक सरकारहरुले क्षेत्रगत रणनिति र स्थीतिमाथि समिक्षा गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेश पनि

Read More »
प्रकाशन/अभिलेखालय

ऐन तथा नियमावली   मौजुदा कार्यविधि   नर्मस/मापदण्ड   कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण तथा अन्य अर्काइभमा जानुहोस्

Read More »

ताजा गतिविधि

ग्रामिण एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम संचालनका लागि  प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना

ग्रामिण एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम संचालनका लागि  प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना

Read More »

चक्लावन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि  प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना

चक्लावन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि  प्रस्ताव छनौट सम्वन्धी जरुरी सूचना

Read More »