ऐन तथा नियमावली

शिर्षक
सहकारी ऐन, २०७५
२०७७ असार २९ २३:४०
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
२०७७ असार ४ १६:२२
गण्डकी प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ राजपत्र
२०७७ जेष्ठ १३ १२:०४

  मौजुदा कार्यविधि

  शिर्षक
  कृषि प्राविधिक समन्वय संयन्त्र गठन तथा सञ्‍चालन विधि, २०७९
  २०७९ बैशाख २१ ११:३६
  कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि , २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७८ सहित)
  २०७८ आश्विन १७ १४:२४
  मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
  २०७८ आश्विन १७ १२:१३
  पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
  २०७८ आश्विन १० १६:३२
  पाडी/बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
  २०७७ पुष २१ २३:२३
  सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
  २०७७ पुष २१ ०५:३६
  Operational Guideline of Custom Hiring Center (Draft)
  २०७७ कार्तिक १३ २०:०२
  बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
  २०७७ आश्विन २३ २१:१९
  स्थलरुप(टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
  २०७७ जेष्ठ २२ ०७:५२
  सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि , २०७५
  २०७७ जेष्ठ २२ ०७:३४
  जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
  २०७७ जेष्ठ २१ २०:१६
  कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६-०८-०२) सहित
  २०७७ जेष्ठ २१ १९:४०
  कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५
  २०७५ माघ १५ २०:५७
  दुग्ध विकास वोर्ड संचालन निर्देशिका, २०७५
  २०७५ माघ १० १८:०५

   नर्मस/मापदण्ड

   शिर्षक
   विपन्‍न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ माघ १३ १९:५१
   जीविकोपार्जन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ माघ २ १८:११
   स्वायल हेल्थ कार्ड सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ मंसिर १५ १२:३९
   स्याउ खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
   २०७८ मंसिर २ १३:०७
   मसलाबाली प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७(पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
   २०७८ कार्तिक २३ १६:१०
   च्याउ बीउ उत्पादक प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ कार्तिक ९ ०९:३५
   ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ कार्तिक ९ ०९:२२
   विशेष बाली प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ कार्तिक ९ ०९:१३
   उन्‍नत प्रविधि प्रदर्शन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ आश्विन १३ ११:५६
   बीज वृद्धि तथा बीउ बिजनमा आत्मनिर्भरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
   २०७८ आश्विन १३ ११:४९
   साना पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
   २०७८ आश्विन १० १६:५४
   मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
   २०७८ आश्विन १० १६:४७
   भैँसी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
   २०७८ आश्विन १० १६:३६
   पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
   २०७८ आश्विन १० १६:३२
   व्यवसाय पुनर्स्थापना सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८ सहित)
   २०७८ भाद्र २९ १२:४६
   बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित
   २०७८ श्रावण २२ १२:२४
   क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित
   २०७८ श्रावण २२ १२:२०
   जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ – पहिलो संसोधन २०७८ सहित
   २०७८ श्रावण १८ १४:५५
   पशुको खोपको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
   २०७७ चैत्र ८ १७:२९
   दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७
   २०७७ फाल्गुन २३ १७:११
   कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन)मापदण्ड, २०७७
   २०७७ फाल्गुन ११ १२:३५
   लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
   २०७७ मंसिर १६ २२:५०
   दूध संकलन/चिस्यान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ मंसिर १४ १३:०८
   पशु कल्याण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ मंसिर १४ १३:०७
   चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन ३० १९:२०
   कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन ३० १९:१९
   बीउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन ३० १९:१८
   प्राङ्गारिक मल/बायोचार उत्पादन कारखाना स्थापना तथा सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन ३० १९:१८
   भेडाबाख्रा तथा बंगुर प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २९ १३:५०
   सहकारी पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २६ १५:१०
   सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २६ १५:०९
   समुदायस्तरमा कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:२५
   व्यवसायिक फलफूल खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुलाई अनुदानमा फलफूल विरुवा र आवश्यक कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:२४
   फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:२३
   फलफूल बगैँचामा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:१८
   ग्रामीण क्षेत्रमा करेसावारी तथा घर बगैंचा स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:१७
   कृषि प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा फार्म स्थापना तथा सञ्‍चालन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:१६
   माछामासु तथा डेरी पसल निरेमाण सुधार मापदण्ड,२०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:०५
   प्रजनन् को लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २४ ००:०२
   पशुपन्क्षी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:५९
   पशु हाटवजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:५८
   दुग्ध उत्पादनका आधारमा आधारीत प्रोत्साहन कार्यक्रम मापदण्ड,२०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:५७
   सहकार्यमा वधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:५४
   मूल्य श्रृखलामा आधारित कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:५२
   मिटमार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:५१
   पशु आहार उत्पादन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन एकिकृत मापदण्ड,२०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:४९
   स्थानिय नश्लको पशुपन्क्षी संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:४२
   यान्त्रिकीकरणमा अनुदान सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:२६
   बिमा शुल्क (प्रिमियम) मा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:२४
   घर घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:२४
   ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:१०
   मकै, भट्टमास र चैते धान खेती विस्तार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:०९
   बीउ उत्पादन परिमाणका आधारमा नगद अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:०८
   सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्व बगैँचा स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:०७
   स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:०५
   सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:०३
   साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:०३
   साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २३:०२
   आलु खेती प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २२:५८
   फलफूल विरुवा तथा बीउ आलु उत्पादनका लागि तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २२:४९
   क्लष्टरमा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २२:४७
   कोल्ड स्टोर/ कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २२:४६
   साना व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
   २०७७ आश्विन २३ २२:४०

    कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण तथा अन्य

    शिर्षक
    आ.व. २०७६/७७को प्रगति पुस्तिका तथा आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
    २०७७ पुष १८ १४:४१
    वार्षिक विकास कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७७/७८)
    २०७७ कार्तिक २ १४:३५
    आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
    २०७७ कार्तिक २ १४:२८
    भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ४ को विनियोजित वजेट
    २०७५ असार ५ १३:२५
    बजेट २०७५/७६
    २०७५ असार ५ १३:१२

     अर्काइभमा जानुहोस्