नर्मस/मापदण्ड

शिर्षक
विपन्‍न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ माघ १३ १९:५१
जीविकोपार्जन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ माघ २ १८:११
स्वायल हेल्थ कार्ड सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ मंसिर १५ १२:३९
स्याउ खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
२०७८ मंसिर २ १३:०७
मसलाबाली प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७(पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
२०७८ कार्तिक २३ १६:१०
च्याउ बीउ उत्पादक प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ कार्तिक ९ ०९:३५
ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ कार्तिक ९ ०९:२२
विशेष बाली प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ कार्तिक ९ ०९:१३
उन्‍नत प्रविधि प्रदर्शन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ आश्विन १३ ११:५६
बीज वृद्धि तथा बीउ बिजनमा आत्मनिर्भरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७८
२०७८ आश्विन १३ ११:४९
साना पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
२०७८ आश्विन १० १६:५४
मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
२०७८ आश्विन १० १६:४७
भैँसी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
२०७८ आश्विन १० १६:३६
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो संसोधन २०७८ सहित)
२०७८ आश्विन १० १६:३२
व्यवसाय पुनर्स्थापना सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८ सहित)
२०७८ भाद्र २९ १२:४६
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित
२०७८ श्रावण २२ १२:२४
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संसोधन २०७८ सहित
२०७८ श्रावण २२ १२:२०
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ – पहिलो संसोधन २०७८ सहित
२०७८ श्रावण १८ १४:५५
पशुको खोपको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ चैत्र ८ १७:२९
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७
२०७७ फाल्गुन २३ १७:११
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन)मापदण्ड, २०७७
२०७७ फाल्गुन ११ १२:३५
लर्न एण्ड डु तालिम कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १६ २२:५०
दूध संकलन/चिस्यान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १४ १३:०८
पशु कल्याण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ मंसिर १४ १३:०७
चक्लाबन्दी भएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ३० १९:२०
कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ३० १९:१९
बीउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ३० १९:१८
प्राङ्गारिक मल/बायोचार उत्पादन कारखाना स्थापना तथा सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन ३० १९:१८
भेडाबाख्रा तथा बंगुर प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २९ १३:५०
सहकारी पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २६ १५:१०
सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २६ १५:०९
समुदायस्तरमा कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:२५
व्यवसायिक फलफूल खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुलाई अनुदानमा फलफूल विरुवा र आवश्यक कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:२४
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:२३
फलफूल बगैँचामा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:१८
ग्रामीण क्षेत्रमा करेसावारी तथा घर बगैंचा स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:१७
कृषि प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा फार्म स्थापना तथा सञ्‍चालन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:१६
माछामासु तथा डेरी पसल निरेमाण सुधार मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:०५
प्रजनन् को लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २४ ००:०२
पशुपन्क्षी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५९
पशु हाटवजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५८
दुग्ध उत्पादनका आधारमा आधारीत प्रोत्साहन कार्यक्रम मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५७
सहकार्यमा वधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५४
मूल्य श्रृखलामा आधारित कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५२
मिटमार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:५१
पशु आहार उत्पादन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन एकिकृत मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:४९
स्थानिय नश्लको पशुपन्क्षी संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:४२
यान्त्रिकीकरणमा अनुदान सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:२६
बिमा शुल्क (प्रिमियम) मा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:२४
घर घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:२४
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:१०
मकै, भट्टमास र चैते धान खेती विस्तार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०९
बीउ उत्पादन परिमाणका आधारमा नगद अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०८
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्व बगैँचा स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०७
स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०५
सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०३
साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०३
साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २३:०२
आलु खेती प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:५८
फलफूल विरुवा तथा बीउ आलु उत्पादनका लागि तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४९
क्लष्टरमा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४७
कोल्ड स्टोर/ कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४६
साना व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
२०७७ आश्विन २३ २२:४०